Բաժիններ
Find

find.am

find.am-ը հավաքագրում, մշակում և իր այցելուներին տրամադրում է Հայաստանի գործարար ընկերությունների մասին տեղեկատվություն` ամբողջական, հավաստի և գրագետ մատուցմամբ: Կայքում տեղ գտած տեղեկատվությունը պարբերաբար թարմեցվում է: Մեր նպատակն է find.am-ի այցելուների համար ստեղծել ընտրության լայն հնարավորություն:
 
Հայաստանում գործող տարաբնույթ կազմակերպություններին find.am-ն առաջարկում է  համագործակցության փոխշահավետ պայմանններ: Ընտրեք մեր կազմակերպության առաջարկած երեք փաթեթներից մեկը, համալրեք find.am-ում փնտրվող ընկերությունների շարքը և եղեք գործընկերների ու սպառողների ուշադրության կենտրոնում: 

find.am հավաքագրում, մշակում և իր այցելուներին տրամադրում է Հայաստանի գործարար ընկերությունների մասին տեղեկատվություն` ամբողջական, հավաստի և գրագետ մատուցմամբ:

 

Կայքում տեղ գտած տեղեկատվությունը պարբերաբար թարմեցվում է:

 

Մեր նպատակն է find.am-ի այցելուների համար ստեղծել ընտրության լայն հնարավորություն: Հայաստանում գործող տարաբնույթ կազմակերպություններին find.am-ն առաջարկում է  համագործակցության փոխշահավետ պայմաններ:

 

Ընտրեք մեր կազմակերպության առաջարկած երեք փաթեթներից մեկը, համալրեք  find.am-ում փնտրվող ընկերությունների շարքը և եղեք գործընկերների ու սպառողների ուշադրության կենտրոնում: