"Մեդեսի" ստոմատոլոգիական կլինիկա

“Մեդեսի” ստոմատոլոգիական կլինիկան ոլորտի առաջատարներից է, որը տարիներ շարունակ ապացուցում է մատուցվող ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը:

Որպես կլինիկայի առավելություն առանձնացվում է պրոֆեսիոնալ, նեղ մասնագիտացված անձնակազմը, առանձնացված ստորաբաժանումները, այդ թվում` արդի ստոմատոլոգիայի, բուժական և պրոթեզավորման բաժամունքները, ինչպիսին են մանկական, վիրաբուժական, պարոդոնտոլոգիական, իմպլանտոլոգիայի, օրթոդոնտիա:

Կլինիկայում գործում է ատամնատեխնիկական լաբորատորիա` հագեցած բուժական, ախտորոշիչ և ախտահանող տեխնոլոգիաների արդիական սարքավորումներով ու գործիքներով, նորագույն նյութերի կիրառությամբ:

“Մեդեսի”-ում կիրառվում է մանրեազերծման ժամանակակից համակարգ, որն ապահովում է հիվանդների սպասարկման լավագույն պայմանները:

Այստեղ օգտագործում են Biolase ֆիրմայի Waterlas լազերային սարքվորում, որի օգնությամբ կատարվում է վիրահատություն : Այդ սարքավորման միջոցով ատամի մշակումը կատարվում է լազերային ճառագայթի միջոցով , որը դարձնում է բուժումը անցավ և ավելի որակյալ, հաճախ անգամ չի լինում անզգայացման կարիք:

“Մեդեսի” ստոմատոլոգիական կենտրոնում աշխատում են բոլոր մասնագիտությունների ստոմատոլոգներ` թերապևտներ, վիրաբույժներ, օրթոպեդներ, օրթոդոնտներ, իմպլանտոլոգներ և պարադոնտոլոգներ, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կանցկացնեն կոնսուլտացիայի, ինչը թույլ է տալիս առավելագույնս ճշգրիտ ախտորոշել և պլանավորել անհրաժեշտ բուժման ընթացքը:

“Մեդեսի” ստոմատոլոգիական կենտրոնի անձնակազմն ունի մեծ փորձ բուժելու բարդացած և դժվար ախտորոշելի դեպքերը: Այստեղ աշխատում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են բուժման ժամանակակից մեթոդներին.  յուրաքանչյուր հաճախորդին ցուցաբերուվում է անհատական մոտեցում: 

“Մեդեսի”-ի կարգախոսն է` մենք գնահատում ենք Ձեր առողջությունը:

Տեսակ

  ստոմատոլոգիական կլինիկա

Ծառայություններ

   

  թերապևտիկ ստոմատոլոգիա` կարիեսի և նրա բարդությունների բուժում

  վիրաբուժական ստոմատոլոգիա` ատամի հեռացում` ցանկացած բարդության, այլ վիրաբուժական միջամտություններ
  օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա` ատամների, ատամնաշարերի և կծվածքի ուղղում (առանց տարիքային սահմանափակումների)
  օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա` պրոթեզավորում շարժական (թիթեղային, բյուգելային) և անշարժ (մետաղական, մետաղկերամիկական, մետաղպլաստմասսայե) ատամնապրոթեզներով
  մանկական ստոմատոլոգիա` կաթնատամների և հիմնական ատամների բուժում և հեռացում, պրոֆիլակտիկա
  պարադոնտոլոգիա` լնդերի և լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում, ատամնաքարերի և ատամնանստվածքների հեռացում, ատամների սպիտակեցում
  գեղագիտական ստոմատոլոգիա` ատամնապսակների գեղագիտական վերականգնում
  էնդոդոնտիա` անանցանելի և ծռված ատամնախողովակների բուժում իմպլանտոլոգիա` ներոսկրային իմպլանտացիա անմիջական կամ հետագա պրոթեզավորումով
  դիագնոստիկ ստոմատոլոգիա` ռենտգեն նկարահանում, օրթոպանտոմոգրամա, ներբերանային տեսախցիկով ախտորոշում
  ● թերապևտիկ ստոմատոլոգիա` կարիեսի և նրա բարդությունների բուժում
  ● վիրաբուժական ստոմատոլոգիա` ատամի հեռացում` ցանկացած բարդության, այլ վիրաբուժական միջամտություններ
  ● օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա` ատամների, ատամնաշարերի և կծվածքի ուղղում (առանց տարիքային սահմանափակումների)
  ● օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա` պրոթեզավորում շարժական (թիթեղային, բյուգելային) և անշարժ (մետաղական, մետաղկերամիկական, մետաղպլաստմասսայե) ատամնապրոթեզներով
  ●մանկական ստոմատոլոգիա` կաթնատամների և հիմնական ատամների բուժում և հեռացում, պրոֆիլակտիկա
  ● պարադոնտոլոգիա` լնդերի և լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում, ատամնաքարերի և ատամնանստվածքների հեռացում, ատամների սպիտակեցում
  ● գեղագիտական ստոմատոլոգիա` ատամնապսակների գեղագիտական վերականգնում
  ● էնդոդոնտիա` անանցանելի և ծռված ատամնախողովակների բուժում
  ● իմպլանտոլոգիա` ներոսկրային իմպլանտացիա անմիջական կամ հետագա պրոթեզավորումով
  ● դիագնոստիկ ստոմատոլոգիա` ռենտգեն նկարահանում, օրթոպանտոմոգրամա, ներբերանային տեսախցիկով ախտորոշում

   

Կապ

Հեռախոսահամար

(+374-10) 370 370

Բջջ.`

(+374-55) 370 370

Էլ.հասցե

info@medesy.am

Հասցե

ՀՀ, Երևան,Դավթաշեն, 3-րդ թաղամաս, շենք 5/1

Կայք`

www.medesy.am

Ցանկանու՞մ եք ներկայացված լինել կայքում

Գրանցեք ձեր ընկերության տվյալները և մենք կստեղծենք էջ Ձեզ համար բացարձակապես անվճար: Հարցերի և առաջարկնմերի դեպքում կարող եք զանգահարել մեզ հետևյալ հեռախոսահամարներով +37491 650 555

Ավելացրեք ձեր ընկերությունն ԱՆՎՃԱՐ